Stowarzyszenie

Przy naszym Domu Dziecka działa Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" w Pieszycach.

       Jego głównym zadaniem jest niesienie pomocy finansowej oraz rzeczowej wychowankom, którzy opuszczają placówkę i rozpoczynają samodzielne życie. Szczególnie wspiera dzieci i młodzież uzdolnioną w różnych dziedzinach nauki, bądź też utalentowaną artystycznie. Stowarzyszenie pomaga wychowankom wyremontować mieszkania oraz wyposażyć je w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Niesiemy im również pomoc pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną. 

 

Nasza organizacja czyni wszystko, aby dzieci i młodzież uwierzyły w siebie oraz aby nigdy nie zatraciły wiary w świat ludzi dorosłych.

 

Osobą kontaktową w sprawach działalności Stowarzyszenia jest Iwona Władzińska - tel. kont. 74 8365 153.

 

Bardzo prosimy o przekazanie 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia - nasz numer KRS 0000150695

Będziemy również wdzięczni za wszelkie wsparcie rzeczowe oraz finansowe -

nasz nr rachunku bankowego: 78 9527 0007 0032 5578 2000 0001

 

 

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich