KADRA

Dyrektor PCOIW w Pieszycach  - Ilona Bugaj

Wicedyrektor - Milena Chodorska

Główny Księgowy - Krzysztof Bielawski

Pedagog - Dom Dziecka w Pieszycach - Iwona Władzińska

Pedagog - Dom Dziecka w Piławie - Ewelina Sienkiewicz

Strona powstała przy wsparciu portalu www.domydziecka.org
Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich